A Társaságról

Magyar Irodalomtörténeti Társaság

1911. december 11-én, kétszáz évvel Czwittinger Dávid Specimen Hungariae Literatae (A magyar tudományosság összefoglalásának kísérlete) című művének megjelenése után, Horváth János, az Eötvös Kollégium tanára, Pintér Jenő és Baross Gyula gimnáziumi tanárok megalapították a Magyar Irodalomtörténeti Társaságot. A Társaságba hívták „a magyar irodalomtörténet minden barátjá”-t, külön örömmel azokat, akik a magyar irodalomtörténetet és segédtudományait művelik.

Az alapítás körülményeit kommentáló sajtó kétféleképpen értékelte az eseményt. A Hét, megnevezve Beöthy Zsoltot és Négyesy Lászlót, a filológiai irány térnyerését érezte döntőnek. A Világ arról írt, utalva a pályakezdő Horváth Jánosra és társaira: az új csoport vezetését ismeretlen emberek ragadták magukhoz”.

1912-ben megindították a Társaság folyóiratát, az Irodalomtörténetet (mely 1948-ban, 1963-1968 között szüneteltette megjelenését). 2007-től az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúra Tudományi Intézettel, az MTA támogatásával, a Ráció Kiadó gondozásában jelenik meg.

A Társaság létszáma gyorsan és látványosan nőtt. 1913. március 1-jén, az első közgyűlésen kb. 1000 tagja volt. 1914-ben már 1107-en vettek részt a munkában. A Társaság tagja lett Babits Mihály, Schöpflin András, Gárdonyi Géza, Mikes Lajos, (Pintér Jenő javaslatával) Ady Endre, Hatvany Lajos, Jékely (Áprily) Lajos, 1917-ben (Horváth János ajánlásával) Karinthy Frigyes, Kemény Simon, Ambrus Zoltán, 1918-ban az egyetemista Fábry Zoltán és Gaál Gábor. Jelenleg a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 529 fizetőtagja van.

1985től kezdődően megalakultak a Társaság (megyei) tagozatai és a Tanári Tagozat, a Társaság kapcsolatot teremtett az ország múzeumhálózatával, előtérbe került az irodalomtudomány eredményeinek szélesebb és szakszerű közvetítése. A vándorgyűlések és felolvasások mellett kezdeményezte az Országos Magyartanári konferenciák szervezését. Ez utóbbit kétévente rendezik meg a Magyartanári Tagozat  keretében. 1990-ben megindította azIrodalomismeret (Iris) című folyóiratát Kovács Sándor Iván főszerkesztésében, évi négyszeri megjelenéssel. Könyvsorozatai is ettől az évtől jelennek meg, változó periodicitással. Ezek:

 • A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára;
 • „Csak tiszta forrásból”–„Tanulmányok” – sorozata;
 • „Csak tiszta forrásból” – „Szövegkiadások”- sorozata;
 • Első közlések – Különlenyomatok.

A Társaság tiszteletbeli elnökei:

 • Keresztury Dezső (1985-1990)
 • Bori Imre
 • Kovács Sándor Iván
 • Sipos Lajos

A Társaság tiszteleti tagjai:

 • Hubay Miklós (2008)
 • Juhász Ferenc (2008)
 • Kányádi Sándor (2009)
 • Rába György (2009)
 • Tandori Dezső (2010)
 • Fejes Endre (2011)
 • Bodor Ádám (2011)

A Társaság elnökei

 • 1911–1921: Beöthy Zsolt
 • 1921–1933: Négyesy László
 • 1933–1940: Pintér Jenő
 • 1941–1947: Alszeghy Zsolt
 • 1949–1953: Lukács György
 • 1954–1959: Barta János
 • 1959–1962: Földessy Gyula
 • 1962–1975: Komlós Aladár
 • 1976–1985: Tolnai Gábor
 • 1985–1990: Keresztury Dezső
 • 1991–2007: Kovács Sándor Iván
 • 2007– 2012:  Sipos Lajos
 • 2013 –tól   : Gintli Tibor

A Társaság főtitkárai (titkárai)

 • 1911: Horváth János
 • 1948–1952: Király István
 • 1952–1953: Pándi Pál
 • 1958–1959: Szabolcsi Miklós
 • 1959–1962: Pándi Pál
 • 1962–1975: Wéber Antal
 • 1975–1985: Pálmai Kálmán
 • 1985–1990: Kovács Sándor Iván
 • 1990–1991: Kabdebó Lóránt
 • 1992–2007: Praznovszky Mihály
 • 2007–2012: Fráter Zoltán
 • 2013–2018: Bengi László
 • 2018 –tól   : Sebők Melinda

A Társaság alelnökei (ügyvezető alelnökei)

 • 1952–1953: Bóka László
 • 1953–1954: Barta János
 • 1985–1990: Czine Mihály, Wéber Antal
 • ?–2005: Kerényi Ferenc
 • 2007– 2012:Fábiánné Szenczi Ibolya
 • 2012- 2017: Fábiánné Szenczi Ibolya, Fráter Zoltán
 • 2018-tól     : Diószegi Endre, Fábiánné Szenczi Ibolya, Fráter Zoltán

A Társaság tudományos (szakosztály) titkárai

 • 1985–1990: Nagy Miklós, Forgács Anna, Kulin Katalin
 • 2007–: Szabó B. István

A Társaság szervező titkárai

 • 1985–: Sántha Teréz
 • 2008– : Birck Edit
 • 2013 – : Aleku Sztefka

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Alapszabálya

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tevékenysége 2018-ban

Hírdetés
%d blogger ezt szereti: