Archívum

Archive for the ‘Konferencia’ Category

Országos Petőfi Konferencia, Szabadszállás

2013. április 30. Hozzászólás

Meghivo borito

Meghivo

Regisztracios lap

Hírdetés
Kategóriák:Konferencia

Meghívó: Országos Vándorgyűlés, Eger

2012. augusztus 4. Hozzászólás

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Országos Vándorgyűlése

IRODALMI JUBILEUMOK:

Gárdonyi Géza, Bródy Sándor, Kálnoky László, Örkény István

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tisztelettel meghívja Önt Országos Vándorgyűlésére, valamint a 2012. évi Toldy Ferenc-díj átadó ünnepére.

 

Időpont: 2012. augusztus 24-25-26.

Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Oratorium Artium Pyrkerianum

(3300 Eger, Eszterházy tér 1.)

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (3300 Eger, Kossuth L. u. 16.)

Program:

 

2012. augusztus 24. péntek

Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Oratorium Artium Pyrkerianum

 

14.00 Köszöntőt mond: Habis László, Eger MJV polgármestere, országgyűlési képviselő

 

14.15 A Toldy Ferenc-díj átadása

 

Elnököl: Farkas Márta, a Társaság Heves Megyei Tagozat titkára

 

A Toldy-díj történetét ismerteti: Dr. Fráter Zoltán egyetemi docens, a Társaság főtitkára

Köszöntőt mond:Prof. emer. dr.Sipos Lajos, a Társaság elnöke

 

A díjat átadja: Fábiánné dr. Szenczi Ibolya, a Társaság alelnöke

A díj kitüntetettje: Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész, a Társaság Heves Megyei Tagozat elnöke

 

Elnököl: Prof. emer. dr.Sipos Lajos, a Társaság elnöke

 

Az ünnepelt tiszteletére előadást tart:

 

Prof. emer. dr. Kenyeres Zoltán: „Lesznai Anna, mint utolsó mohikán”

Dr. Szabó B. István egyetemi docens: Örkény Istvánról

 

15.10 Szünet

 

15.25 Elnököl:Prof. emer. dr. Kenyeres Zoltán

 

Keller Péter: Dédapám: Gárdonyi Géza

Pereszlényi Zoltán ny. államtitkár helyettes, nagykövet: Gárdonyi győri és soproni-nemeskéri öröksége

Dr. Szatlóczkyné dr. Gajdóczki Zsuzsanna főiskolai tanár: Gárdonyi és Márai füveskönyve

16.25 Bejelentést tesz: Diószegi Endre, a Társaság Tanári Tagozatvezetője: a Társaság és a Kossuth Kiadó közös Gárdonyi-pályázatáról

16.35 Pohárköszöntő. Imola Bau Székház, Eger, Kossuth L. u. 6.

18.00 Vacsora

20.00 Fakultatív program: Borkóstolás a Szépasszony-völgyben

 

2012. augusztus 25. szombat

 

  1. Koszorúzás

Kálnoky László szülőházánál beszédet mond: Alföldy Jenő

Bródy Sándor szülőházánál beszédet mond Dr. Fráter Zoltán

 

Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

 

  1. Elnököl: Prof. emer. dr.Sipos Lajos

 

Szalainé Király Júlia irodalomtörténész, tudományos titkár: „Szőlővessző, mely idegenből hozva egri tőkévé lett.” A Gárdonyi-életmű – muzeológus szemmel

Soós Sándorné PhD: Gárdonyi írásainak ferences ihletettsége

Varga Zita könyvtáros: Gárdonyi könyvtára

Dr. Kovács GáborZoltán: Aggyisten, Biri. Egy revolver regénye

Dr. Szecskó Károly történész: Kapor Elemér, az Egri Érseki Jogakadémia hallgatója

 

10.50 Szünet

 

11.00 Elnököl: Fábiánné dr. Szenczi Ibolya

 

Dr. Fráter Zoltán egyetemi docens: A levélíró Bródy

Dr. Laczkó András irodalomtörténész, szerkesztő: Bródy Sándor Fekete napja…

Dr. Gergye László PhD egyetemi docens: Bródy Sándor elfelejtett regénye: Faust orvos

Dr. Kusper Judit PhD főiskolai docens: Bródy Sándor: Rembrandt

 

12.30 Ebédszünet

 

14.30 Elnököl: Dr. Szabó B. István

 

Alföldy Jenő: A humor Kálnoky László költészetében

Dr. Csűrös Miklós: Kongeniális költők – Kálnoky László és Rába György

Dr. Buda Attila: A Grimm-meséket fordító Kálnoky László

Mező János: Kálnoky László múltja és jelene

 

16.00 Szünet

 

16.15 Elnököl: Dr. habil Cs. Varga István

 

Dr. Ferencz Győző egyetemi docens teremavató beszéde Kálnoky Lászlóról

Közreműködnek: Örökös-Tóth István, zongora és Szalay Eszter, hegedű – Farkas Ferenc Zeneiskola

 

18.00 Vacsora

 

19.00 Esti program

 

2012. augusztus 26. vasárnap

9.00 Találkozás a Líceum előtt. Városnézés, múzeum- és várlátogatás

Pozder Péter előadása Egerről, majd séta a Dobó szoborig (Dr.Pozder Péter, Koltai Ottó, Dr. Petercsák Tivadar, Dr. Veres Gábor).

A Dobó szobortól séta a várba. Kárpáti János vezetésével várbeli séta. Koszorúzás Gárdonyi-sírjánál. Majd Sz. Király Júlia vezetésével meglátogatjuk a Gárdonyi-emlékmúzeumot. Közben: meglepetés-program.

Sétavezető: Dr. Cs. Varga István.

13.00 Ebéd

 

A Vándorgyűlés védnökei:

L. Simon László kulturális államtitkár

Dr. Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke

Habis László Eger MJV polgármestere, országgyűlési képviselő

Rendezők:

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Budapest

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozat

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Eger

Támogatók:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nemzeti Kulturális Alap

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Eger

Eszterházy Károly Főiskola Eger

Egri Fertálymesteri Testület

IMOLA-BAU Eger

Park Hotel Eger

Bíró Béla pincészete,Cseh Ferenc pincészete, Gál Lajos borászata, Gönczi József szőlészete, Juhász Péter pincészete,Dr. Hauser Zoltán és Dr. Kis-Tóth Lajos Magister Pincészete, Oláh István, az EgriFertálymesteri Testület vicekapitánya, Oszlánczi Sándor kereskedő-vállalkozó, , Rabóczki Attila pincészete. Rácz József Egri Korona Borház, Dr. Rácz László, Eszterházy Károly Főiskola, Sike Tamás borászata, Simkó Zoltán borászata, Szabó Gyula Pincészete, Tóth Ferenc, Egri Borvár pincészet, Trembeczki Gyula vállalkozó, fertálymester

Média-támogatók:

Szent István Rádió Eger

Média Eger Nonprofit Kft.

Szuperinfo Eger

Kelemen László operatőr

Fejér István fotóművész

Konferencia-felhívás: Olvasható kép, látható szöveg

2012. június 18. Hozzászólás

Konferencia-felhívás

A Déri Múzeum,

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Hajdú-Bihar Megyei Tagozata

és a DE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

szervezésében

Olvasható kép, látható szöveg

Debrecen, 2012. szeptember 7-8.

 

Várjuk a témával foglalkozó, róla gondolkodó szakemberek, tanárok és művészek jelentkezését a kép és a szöveg kapcsolatát vizsgáló, a vizualitás szerepének változását tárgyaló előadások tartására! A címmel ellátott kb. 8-10 soros témavázlatokat a deri@derimuzeum.hu-ra kérjük eljuttatni 2012. augusztus 10-ig!

Az illusztráció – mint a szöveg megértését segítő eszköz – fogalma a 19. században jelent meg. Igaz, már évszázadokkal korábban is képek kísérték szövegeket, Feladatuk elsősorban ekkor a szöveg megértésének elősegítése volt, s ezzel egyben ennek elsődlegességét is rögzítették. Az illusztrációról való gondolkodás ezt az értelmezést vitte tovább. Az illusztrátor ugyanis csak azt jeleníti meg, amit a szöveg már többé vagy kevésbé világosan tartalmaz. E meggyőződést erősítette, hogy az illusztrációk gyakran jóval a szöveg után keletkeztek.

A 20. századi művészetben viszont nagy szerephez jutott a szöveg képeken való felhasználása. A század első felében a valóságfogalom meggyengülésével párhuzamosan elérte csúcspontját a nyelvi elemek képeken való megjelenése. Számos művész szembefordult a megelőző korszakok egydimenziós látásával, s a nyelv bevonult a képzőművészeti alkotásokba. Először csak betűk, szavak, mondattöredékek, s hamarosan megjelentek a kollázs-versek is. A szöveg képi fölhasználásának következő konjunktúrájával a 60-as, majd a 80-as évek végén találkozhatunk, amikor a felhasznált szöveganyagok már nem feltétlenül az irodalomból származtak, hanem a mindennapi kultúrából (közmondások, reklámok, politikai szlogenek stb.).

Mindezek azt a kérdést vetik föl, hogy lehet-e, kell-e különbséget tenni az olvasó és a néző értelmező művelete között, s hogyan pozícionálja magát a befogadó a két médium együttes megjelenésekor.

A szó és a kép között fönnálló résre, melyet sokféle módon lehet produktívvá tenni, Magritte 1929-es „pipája” hívta föl a figyelmet, amely példátlan világkarriert futott be. A festmény bizonyos értelemben a szó és a kép összeegyeztethetetlenségét is tematizálta. Arra mutatott rá, hogy a szó általi és a képi megjelenítés nem fedik le egymást, még akkor sem, ha nyilvánvalóan ugyanarra utalnak.

A vizualitással foglalkozó tudományos kutatások hosszú ideig szembe állították egymással a képet és a szöveget. A szövegalkotás modelljét alkalmazták más médiumokra, s így beszéltek például a film grammatikájáról vagy a képi kultúráról mint szövegről. Mindeközben számolni kell a vizualitás és textualitás sokféle viszonyával, az intermediális átmenetekkel és kölcsönös kontaminációjukkal. A képek és a szövegek ugyanis nem csak saját kontextusukban teremtik meg identitásukat és érvényesítik hatáspotenciáljukat. Kérdés azonban, hogyan és miképp valósul meg egymásmellettiségük, s van-e közös stratégiájuk? Ezen túl számolni kell a szöveg által kiváltott mentális képekkel létével is. Ezek illusztrációk? Ha nem, akkor mégis minek tekinthetjük e képeket? S ugyanúgy számot kell vetni azzal, hogy a befogadók és értelmezők a képekről is szövegekben beszélnek. Ezek szerint a kép mégiscsak megfeleltethető a szövegnek?

Az is fontos kérdés: mi történik, ha az ember a két médiumot eloldja egymástól. A kettőjük révén megalkotott mű elveszíti jelentését? Vagyis a kép csak illusztrál-e, s nélküle a szöveg ugyanúgy érthető marad, vagy hozzáad a szöveghez egy újabb jelentést, s így együtt olyan értelmet alkotnak, melyet a szöveg önmagában nem tud létrehívni.

A kép és szöveg viszonyának a kérdése ma azért is különösen aktuális, mert az újmédia, a különböző médiumok egymásra hatása és kombinációja határozza meg korunk mindennapjait, determinálja valóságtapasztalatunkat és percepciós mintázatainkat. Sőt sokan képi fordulatról beszélnek. A kép és szöveg viszonya tehát ma nem csak művészeti kérdés. Együttes hatásuk specifikus recepciókompetenciát követel meg a befogadótól – a mindennapi életet befolyásolni akaró reklámoktól kezdve a honlapok vizualitásán keresztül az interaktív kiállításokig.

A konferenciát az „Et-lettera. Képeket írni, szavakat rajzolni” című európai kulturális program keretében az Európai Bizottság támogatja.

A 100 éves Magyar Irodalomtörténeti Társaság vándorgyűlése a drámai műnem történetéről

2011. október 28. Hozzászólás

A 100 ÉVES

MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG VÁNDORGYŰLÉSE

A DRÁMAI MŰNEM TÖRTÉNETÉRŐL

Kecskemét, 2011. november 11-12.

PROGRAM

1.     nap

2011. november 11-e, péntek, Katona József születésnapja

Megérkezés Kecskemétre:

ajánlott időpontja       Budapest felől: 10.53–12.10

                                                                                                                                                Szeged felől: 10.45–11.46

11.00-13.30

Regisztráció, csomagok elhelyezése a Tanítóképző Főiskolán.

12.00-12.30: Koszorúzási ünnepség Katona József szobránál.

12.30-14.00

Ebéd a TF ebédlőjében.

14.20: Indulás a Városházára.

15.00-17.00: a Városháza díszterme

 

ÜNNEPI ÜLÉS

 

Elnököl: Dr. Fráter Zoltán CSc, egy. docens (ELTE), a Magyar Irodalomtörténeti Társaság főtitkára

Köszöntők:

Mák Kornél, Kecskemét alpolgármestere

Prof. dr. Danyi József, a Kecskeméti Főiskola rektora

Prof. emer. dr. Sipos Lajos CSc (PPKE), a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 100 éve

 (Szünet)

Elnököl: Fábiánné dr. Szenczi Ibolya, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság alelnöke

Prof. emer. Bíró Ferenc DSc (ELTE)

Katona József négy múzsája

 

Dr. habil. Szilágyi Márton PhD (egyetemi docens, ELTE)

Mesedráma a boldogság birtokolhatatlanságáról

(Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde)

 

Dr. Bárdos József PhD (főiskolai docens, KF)

Madách Imréről

(Zárás)

17.00: Indulás a Katona József Könyvtárba.

17.30-18.30:Katona József Könyvtár

IRODALMI ÉLET KECSKEMÉTEN

 

Vendégek: Orosz László irodalomtörténész

Buda Ferenc költő

A beszélgetést vezeti: Füzi László irodalomtörténész

18.30

Indulás a Tanítóképző Főiskolára.

19.00

Svédasztalos vacsora és beszélgetés a Tanítóképző Főiskola ebédlőjében.

20.00 után

Indulás a kollégiumba a csomagokkal, a szállás elfoglalása.

2. nap

9.00-12.00: A Kecskeméti Főiskola

Tanítóképző Főiskolai Karának díszterme

Elnököl: Prof. emer. dr. Sipos Lajos CSc (PPKE), a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke

Köszöntő: Dr. Steklács János PhD, a KF TFK dékánja

Dr. Vilcsek Béla PhD (főiskolai docens, ELTE)

Magyar dráma a XX. század elején

Dr. Petőcz András PhD (főiskolai tanár, Kodolányi J F)

A mai színházról

Füzi László (főszerkesztő, Forrás)

A Forrás és a Katona-hagyomány viszonyáról

 (Szünet)

Elnököl: Dr. Bárdos József PhD (főiskolai docens, KF)

Bajtai Mária (ny. középiskolai tanár, Kecskemét)

A Katona-hagyományról

Dr. Árpás Károly (középiskolai tanár, Szeged)

Katona Bánk bánjáról

Diószegi Endre (középiskolai tanár, a tanári tagozat elnöke, Budapest)

A drámai műnem taníthatóságáról

Fehér Éva (főiskolai tanársegéd KF)

Drámapedagógiai bemutató

*

A RENDEZVÉNY FŐTÁMOGATÓJA

a KECSKEMÉTI FŐISKOLA

TÁMOGATÓK:

KECSKEMÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

a KECSKEMÉTI FŐISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY

MIZSE-FOOD KFT

Kategóriák:Konferencia, Meghívók

„…MINDEN EGÉSZ ELTÖRÖTT”?

2011. május 13. Hozzászólás

Kocsi-út az éjszakában-konferencia Nagykároly–Érmindszent–Nagyvárad 2011. május 6–8.

Részletes program

Kategóriák:Konferencia

Meghívó magyar irodalmat tanító középiskolai tanároknak

2010. december 1. Hozzászólás

Kedves Kolléga/nő!

Tisztelettel és szeretettel meghívunk a 2010. december 13-án (hétfőn) 14.30-kor kezdődő magyartanárok számára szervezett szakmai előadásra, konzultációra és tankönyvbemutatóra.

Helyszín: Balassi Bálint Gimnázium díszterme (földszint), 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17.

Előadó: Dr. Fűzfa Balázs

Szakmai program:

 • 14.30-tól Előadás Kell-e nekünk Janus Pannonius, avagy „Ki viszi át” az irodalmat? címmel
 • 15.30-tól Konzultáció, tapasztalatcsere
 • 16.30-tól Tankönyvbemutató: új érettségi-központú irodalomkönyv-család
 • 17.00-tól Tankönyvvásár

Vas István, Budapest, Szentendre

2010. szeptember 14. Hozzászólás

Szentendre Város Önkormányzata és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Pest Megyei Tagozata szeretettel meghívja Önt a

Vas István, Budapest, Szentendre

című tudományos konferenciára.

A programfüzet letölthető itt: pdf, 98kB

Kategóriák:Budapest, Konferencia

A 12 legszebb magyar vers: Hajnali részegség

2010. április 15. Hozzászólás

A konferencia végleges programja letölthető itt.

Kategóriák:Konferencia

Meghívó: Költészet napi programok Csongrádban

2010. március 31. Hozzászólás

Szeretettel meghívjuk a Költészet napja alkalmából tartott csongrádi rendezvényeinkre!

Időpont: 2010. április 10, szombat
Helyszín: Csongrád, a Városi Galéria díszterme

Program:

13 órától: A vidék irodalmi, művészeti közkincsei KONFERENCIA

 • Házigazda: Fodor Gyöngyi, a Csongrád Galéria vezetője
 • József Attila Szólt az ember c. versét elmondja Varga Nándor
 • Köszöntőt mond Diószegi Franciska, az Önkormányzat Humánpolitikai irodájának vezetője
 • A csongrádi BONA-ZENE-KAR megzenésített verseket ad elő
 • Előadások:
  • Dr. Schneider Márta, az OKM kulturális szakállamtitkára
  • Fábiánné Dr. Szenczi Ibolya, a MIT országos alelnöke
  • Madár János, Váci Mihály-díjas költő, a RÍM Könyvkiadó igazgatója
  • Góg János, Juhász Gyula-díjas költő, a MIT Szépírói Tagozatának megyei elnöke
  • Lantos Györgyi, szobrászművész
 • Szünet
 • Hozzászólások, összegzés

Bővebben…

Meghívó: Kálnoky László-konferencia

2010. március 30. Hozzászólás

Eger Megyei Jogú Város Kulturális Bizottsága,
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves megyei Tagozata

tisztelettel meghívja Önt 2010. április 9-én, pénteken 10 órától, a Költészet Napja alkalmából megrendezésre kerülő

Kálnoky László-konferenciára

az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárba
(3300 Eger, Kossuth Lajos út 16.)

Bővebben…

Kategóriák:Heves, Konferencia