Pályázat

Te is olvasol, ugye?
 pályázati felhívás

„Az író azt gondolta…” – és te mit gondolsz? Olvasd el Grecsó Krisztián novelláját, és írj róla kritikát! Dicsérd meg, ha tetszett! Húzd le, ha szerinted nem jó! Most mindenkit érdekel a véleményed. Várjuk azoknak a diákoknak a jelentkezését, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy megosszák véleményüket közel hárommillió lapolvasóval! És ha te vagy a legjobb, a következő szöveget már az új táblagépeden írhatod.

A pályázat célja

A Supka Géza Alapítvány olvasást népszerűsítő irodalmi pályázatot hirdet „Te is olvasol, ugye?” címmel középiskolás korú fiatalok számára. A pályázaton részt vehet valamennyi, a 2012/2013-as tanévben a közoktatási intézmények 9-13. évfolyamát végző tanuló. (Határainkon túl élő fiatalok pályázatát is várjuk.)

A pályázat kiírója értő, értékelő, lap- és könyvolvasásra szeretné inspirálni a középiskolás korosztályt. A Te is olvasol, ugye? című pályázat az olvasásra mint szórakozási formára, élményszerzési módra hívja fel a figyelmet. Céljai megvalósításához egy olyan fiatal, népszerű szerzőt hív segítségül, aki mind személyes karakterével, mind műveivel képes megszólítani, dinamizálni a középiskolás olvasó­közösséget.

A pályázat Kiírója azzal a felhívással fordul a középiskolás korú fiatalokhoz, hogy írjanak kritikát (értelmező és értékelő szöveget) Grecsó Krisztián Csak egy tánc című novellájáról. Az elkészült pályaművet a beérkezési határidőig küldjék el a pályázat e-mail címére! (A Te is olvasol, ugye? című pályázatra pályaműveket elektronikus úton, e-mailhez csatolt mellékletként (szövegfájlként) a pályázat e-mail címére lehet benyújtani. Ha valamely pályázó számára az elektronikus benyújtás nem megoldható, pályázatát postai úton is benyújthatja a pályázat postacímére (ebben az esetben a pályaművet egy eredeti és két másolati példányban, a jelentkezési lapot és a gondviselői nyilatkozatot egy-egy eredeti példányban kell beküldeni).

A pályázat alapjául szolgáló irodalmi mű

Grecsó Krisztián Csak egy tánc című novellája fiatalokról szól, a személyes életvilág konfliktusait, párkapcsolati problémáit ábrázolja. A pályázat kiírója a Csak egy tánc című szöveget több mint 20 nyomtatott sajtótermékben, jellegét tekintve országos és megyei napilapokban, illetve hetilapokban két részletben teszi közzé, 2013. március 20-án (a hetilapokban ezen a megjelenési héten) és 2013. március 27-én (a hetilapokban ezen a megjelenési héten).  (A pályázatban részt vevő lapok listája a pályázat facebook-oldalán és honlapján megtalálható.)

A benyújtandó mű

A pályázatra benyújtott mű Grecsó Krisztián Csak egy tánc című novelláját értelmezze, értékelje. A benyújtott mű műfaja: kritika vagy elemzés vagy esszé. A pályázó feladata az, hogy értelmezze a novella cselekményének lehetséges üzeneteit, alakítson ki személyes, értékelő viszonyt a novellában megjelenő karakterekhez, eseményekhez, elemezze és értékelje a novella művészi megvalósítását, térjen ki a szöveg szerkezetére, valamint a novellában alkalmazott beszédmód jellegzetességeire. A benyújtott mű oldott nyelven, olvasmányos stílusban, ugyanakkor érvekkel alátámasztva adjon egységes, az olvasót orientáló képet a novelláról.

A benyújtandó mű maximális terjedelme 3600 karakter (szóközökkel).

A pályázat részvételi feltételei

A pályázaton részt vehet valamennyi, a 2012/2013-as tanévben a közoktatási intézmények 9-13. évfolyamát végző tanuló, amennyiben elfogadja és teljesíti a következőket. A pályázatra pályázati adatlapon lehet jelentkezni. Kérjük, hogy a pályázati lapot minden esetben írja alá szülő/gondviselő, hozzájárulását adva a fiatalkorú személynek a pályázaton való részvételéhez. Szülő/gondviselő aláírása nélkül a pályázaton való részvétel nem lehetséges.

  • A pályázati határidő lejártáig érvényes, a kiírási feltételeknek megfelelő pályaművet, és egy hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot juttat el a pályázat e-mail címére vagy postacímére.
  • A pályázók csak saját művel pályázhatnak.
  • Minden pályázó csak egyetlen pályaművet nyújthat be.

A pályázat beérkezésének határideje:

2013. április 4. 12 óra 00 perc

 

Bírálat

A beérkezett, érvényes pályázatok bírálata két lépcsőben történik. A pályázatokat a Supka Géza Alapítvány által felkért (gyakorló pedagógusként dolgozó) szakmai bizottság előértékeli, és a beérkezett, érvényes pályázatok közül 2013. április 11-ig kiválasztja a tíz legjobb pályaművet. A tíz legjobb pályamű közül a zsűri 2013. április 15-ig kiválasztja a pályázat nyertes pályaművét. A döntés megszületése után a Supka Géza Alapítvány értesíti a nyertes pályázót 2013. április 15-én. A bírálati eljárás során a zsűri nem állapít meg második, harmadik és további helyezéseket. A pályázatnak egyetlen nyertese lehet.

A zsűri tagjai: Für Anikó színművész, Kányádi Sándor költő, Horváth Gergely rádiós műsorvezető.

Díjazás

A pályázat díja egy bruttó 150.000 Ft értékű táblagép.

A nyertes pályamű szerzője nyereményét az eredményhirdetésen veheti át.

A nyertes pályamű szerzője egy közösségi feladatot is vállal: eldönti, hogy a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése tagkiadói által a pályázat számára felajánlott értékes könyvcsomagokkal kiket kíván megajándékozni.

A Supka Géza Alapítvány vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a díjakkal kapcsolatban felmerülő, a kiírót terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti, a nyertes pályamű szerzője részére a szükséges igazolást  a díjjal együtt átadja.

Eredményhirdetés

A pályázat eredményhirdetése 2013. április 21-én, a XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon lesz, a Millenáris Parkban.

A nyertes pályamű közzététele

A nyertes pályamű alkotója a pályázaton való részvételével automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy művét a Supka Géza Alapítvány az eredményhirdetést követően nyilvánosságra hozza. A nyertes alkotó pályaművének közlési jogait külön szerzői tiszteletdíj-követelés nélkül átadja a Supka Géza Alapítvány­nak, illetve a novellát megjelentető sajtótermékek kiadóinak.

Adatkezelési elvek, gondviselői nyilatkozat

A 18. életévet betöltött pályázók a pályázati adatlap és a pályamű megküldésével automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

– megadott adataikat (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Supka Géza Alapítvány mint adatkezelő kezelje a pályaművek elbírálásáig, nyertes pályázó esetében a pályamű nyilvánosságra hozataláig minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje;

A 18. életévet be nem töltött pályázók a pályázati adatlap, a pályamű megküldésével egyidejűleg a pályázó szülője/gondviselője által írt és aláírt nyilatkozatot csatolnak, melyben a szülő/gondviselő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fiatalkorú pályázó

–      megadott személyes adatait (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Kiíró mint adatkezelő kezelje a pályaművek elbírálásáig, nyertes pályázó esetében a pályamű nyilvánosságra hozataláig minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje;

–      a pályázat megnyerése esetén az eredményhirdetésen részt vegyen, és a díjat átvegye,

–      nyertes pályaművének ellenszolgáltatás nélküli nyilvánosságra hozatalához.

A Supka Géza Alapítvány a személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A pályázat e-mail címe

teisolvasol@teisolvasol.hu

A pályázat postacíme

1043 Budapest Bocskai utca 26 (A borítékon, kérjük, tüntessék fel a pályázat címét: Te is olvasol, ugye?)

A pályázat facebook-oldala

http://facebook.com/teisolvasol

A pályázat eredményével kapcsolatban jogi út igénybevétele nem lehetséges!

A Supka Géza Alapítvány fenntartja magának a változtatás, vagy a visszavonás jogát.

Supka Géza Alapítvány

Te is olvasol, ugye?

PÁLYÁZATI ADATLAP

 

 

A pályázó adatai

*1.A pályázó neve:

*2. A pályázó címe:

ország

Település, irányítószám

Közterület megnevezése (utca, út, tér, stb.), házszám

3. A pályázó e-mail címe:

4. A pályázó telefonszáma:

**5. A pályázó képviseletére jogosult (gondviselő) neve:

*A pályázó iskolájának neve

*A pályázó évfolyama

*A pályázó iskolájának címe

**6. A pályázó képviseletére jogosult (gondviselő) címe:

ország

Település, irányítószám

Közterület megnevezése (utca, út, tér, stb.), házszám

 

 

 

** 7. A pályázó képviseletére jogosult (gondviselő) telefonszáma:

 

 

A pályamű adatai

*1. A pályamű címe:  

 

* – Kötelező adat

**  Kötelező adat, ha a pályázó 18. életévét nem töltötte be

 

 

Nyilatkozat:

A pályázati kiírást elolvastam, a feltételeket ismerem és elfogadom. A pályázati adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

 

Dátum: ……………………..

 

 

Mint a pályázó szülője/gondozója elfogadom a pályázat feltételeit, támogatom a pályázaton való részvételét, hozzájárulok a nyilvános szerepléséhez, tudomásul veszem, hogy a megjelent mű szerzői jogosultja a pályázat kiírója.

_________________________                ________________________________

Pályázó aláírása                                          Pályázó képviseletére jogosult (gondviselő) aláírása

 

 

Szeretnénk megismerni! Kérlek, Mutasd be magadat!

Röviden vagy hosszabban, ahogyan te akarod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejtsd ki, miért keltette fel az érdeklődésedet a pályázat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szülői gondviselői nyilatkozat
Alulírott ……………………………….. ( név)……………………………. lakcím) a jelentkezési lap kitöltésével és jelen nyilatkozat aláírásával ezúton visszavonhatatlanul hozzájárulok, hogy
gyermekem………………………..……………………………(név)……………………………………………………………..(lakcím) a Supka Géza Alapítvány által „Te is olvasol ugye” címmel indított, az olvasást népszerűsítő pályázaton részt vegyen.
A hozzájárulás kiterjed arra, hogy az Alapítvány a pályázó
– megadott személyes adatait (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Kiíró, mint adatkezelő a pályaművek elbírálásáig kezelje, nyertes pályázó esetében a pályamű nyilvánosságra hozataláig minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje;
– a pályázat megnyerése esetén, az eredményhirdetésen részt vegyen, és a díjat átvegye,
– nyertes pályaművének ellenszolgáltatás nélküli nyilvánosságra hozatalához.
Tudomásul veszem, hogy a Supka Géza Alapítvány a személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
………………., 2013…………..(hó)………..(nap)
—————————————————–
szülő, gondviselő aláírása

Gárdonyi-pályázat

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozata és a Kossuth Kiadó Zrt. közös pályázatot hirdet általános iskolai és középiskolai irodalomtanárok számára Gárdonyi Géza életművének tanításában hasznosítható digitális vagy hagyományos tanári segédlet készítésére, annak alkalmából, hogy a Kossuth Kiadó új 18 részes sorozatban tiszteleg a magyar prózairodalom kiváló szerzője előtt.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozata és a Kossuth Kiadó Zrt. olyan, a tanárok munkáját segítő módszertani adatbázis létrehozásán munkálkodik, amelyben a „jó gyakorlatok” kapnának helyet. A hagyományos óratervek, szövegértési és szövegértelmezési feladatok mellett várjuk a multimédiás és digitális taneszközök használatában, a kooperatív és projekt-oktatás területén sikeres kísérletnek számító megoldásokat is.

Pályázni lehet olyan tanítási gyakorlatot részletesen leíró 3-5 tanórát magába foglaló tervvel, regény vagy novellaértelmezést irányító módszertani összefoglalóval, olvasónapló feladatsorával, digitális táblavázlattal (pl. PPt), az interaktív táblát alkalmazási lehetőségeit kihasználó feladatsorral, projekttervezettel, amely az alábbi művek tanításában használható:

Témák/ művek                                                A kötet megjelenési ideje

Ábel és Eszter                         szeptember 5.

Isten rabjai                             szeptember 12.

Ida regénye                             szeptember 26.

Az én falum                            október 10.

Dávidkáné                               október 24.

A zöld szfinx                           november 7.

A kürt                                     november 21.

A Pöhöly család történetéből december 5.

A lámpás+Bibi                       december 19.

Szunyoghy miatyánkja            január 02.

Sánta angyal                           január 16.

Mai csodák                             jaunár30.

Beadási határidő: 2013. február 15.

A pályázatok beküldhetők postán (cím: Kossuth Kiadó Zrt. 1043 Budapest, Bocskai utca 26.) vagy elektronikus levélben (gardonyipalyazat@freemail.hu ). Kérdésekre a fenti levelezési címről válaszolunk.

A pályázat terjedelme nem korlátozott, tekintve a többféle munkaformát és beadási lehetőséget.

A pályázatokat a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Kossuth Kiadó Zrt. által delegált zsűri bírálja el. A testület vezetője Dr. Sipos Lajos, a Társaság elnöke, irodalomtörténész.

Díjak:

I. díj      30 000 forintos könyvjutalom

II. díj     20 000 forintos könyvjutalom

III. díj    15 000 forintos könyvjutalom

A pályázat eredményhirdetésére 2013. március 12-án kerül sor a Kossuth Kiadó Zrt. központi könyvesboltjában. A nyerteseket levélben értesítjük.

Karinthy-pályázat

tanároknak

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozata és a Kossuth Kiadó Zrt. közös pályázatot hirdet általános iskolai és középiskolai irodalomtanárok számára Karinthy Frigyes életművének tanításában hasznosítható digitális vagy hagyományos tanári segédlet készítésére, annak alkalmából, hogy a Kossuth Kiadó új 22 kötetes sorozatban tiszteleg a Nyugat zseniális szerzőjének munkássága előtt.

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozata és a Kossuth Kiadó Zrt. olyan, a tanárok munkáját segítő módszertani adatbázis létrehozásán munkálkodik, amelyben a „jó gyakorlatok” kapnának helyet. A hagyományos óratervek, szövegértési és szövegértelmezési feladatok mellett várjuk a multimédiás és digitális taneszközök használatában, a kooperatív és projekt-oktatás területén sikeres kísérletnek számító megoldásokat is.

Pályázni lehet olyan tanítási gyakorlatot részletesen leíró 3-5 tanórát magába foglaló tervvel, regény vagy novellaértelmezést irányító módszertani összefoglalóval, olvasónapló feladatsorával, digitális táblavázlattal (pl. PPt), az interaktív táblát alkalmazási lehetőségeit kihasználó feladatsorral, projekttervezettel, amely az alábbi művek tanításában használható:

A sorozat köteteinek megjelenési sorrendje:

1. Budapesti emlék                                          2011. augusztus 31.
2. Mennyei riport                                            2011. szeptember 7.
3. Tanár úr kérem + Együgyű lexikon   2011. szeptember 21.
4. Görbe tükör                                                2011. október 5.
5. Notesz + “Ki kérdezett?…”                    2011. október 19.
6. A szerelmes Nap                                         2011. november 2.
7. Capillária + Utazás Faremidóba          2011. november 16.
8. Kire hasonlít Pistike?                                2011. november 30.
9. Egy nőt szeretni                                           2011. december 14.

Beadási határidő: 2011. december 31.

A pályázatok beküldhetők postán (cím: Kossuth Kiadó Zrt. 1043 Budapest, Bocskai utca 26.) vagy elektronikus levélben (tandor@vnet.hu). Kérdésekre a fenti levelezési címről válaszolunk.

A pályázat terjedelme nem korlátozott, tekintve a többféle munkaformát és beadási lehetőséget.

A pályázatokat a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Kossuth Kiadó Zrt. által delegált zsűri bírálja el. A testület vezetője Dr. Sipos Lajos, a Társaság elnöke, irodalomtörténész.

Díjak:

I. díj     30 000 forintos könyvjutalom

II. díj   20 000 forintos könyvjutalom

III. díj  15 000 forintos könyvjutalom

A pályázat eredményhirdetésére 2012. február 2-án kerül sor a Kossuth Kiadó Zrt. központi könyvesboltjában. A nyerteseket levélben értesítjük.

Karinthy-pályázat

diákoknak

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tanári Tagozata és a Kossuth Kiadó Zrt. és az Ady Endre Gimnázium közös országos középiskolai tanulmánypályázatot hirdet Karinthy Frigyes életművének vizsgálatára. A pályázaton 14-18 éves középiskolai tanulók vehetnek részt dolgozataikkal.

Pályázati témák:

1. Fantasztikum és valóság viszonya Karinthy Frigyes regényeiben és novelláiban.  Szabadon választott művek tematikus és motivikus vizsgálata.

2. Az Én és Énke kettősségének megjelenése Karinthy novelláiban.  Szabadon választott művek alapján mutassa be tudat kettősségének megjelenését!

3. A paródiától a szatíráig. Szabadon választott művek alapján értelmezze és mutassa be Karinthy humorológiájának lényeges elemeit!

A pályázat formai követelményei:

A pályaműveket két gépelt példányban, kettes sorközzel, maximum 25 oldal terjedelemben, tartalom- és irodalomjegyzékkel valamint jegyzetekkel ellátva kell jeligésen benyújtani. Zárt borítékban kérjük mellékelni a pályázó nevét, címét, iskolájának nevét és címét, valamint magyar tanárának nevét. A pályázat hitelességét az iskolai pecsét és a szaktanár aláírása igazolja. Kérjük továbbá, hogy a pályázatok elektronikus változatát a tandor@vnet.hu címre is megküldeni szíveskedjenek! A pályázattal kapcsolatos kérdések ugyanezen a címen tehetők fel.

Cím:    Ady Endre Gimnázium 1139 Budapest Röppentyű u. 62.

            Diószegi Endre részére

A pályázatok beérkezési határideje 2012. január 30.

A pályázat nyerteseit és a helyezetteket pénz és könyvjutalomban részesítjük:

1. díj:  25 000 Ft

2. díj:  15 000 Ft

3. díj:  10 000 Ft

A díjak átadására a Mindentudás Középiskolája sorozat márciusi előadásán kerül sor. A győzteseket és a helyezetteket az eredményhirdetésről postán értesítjük. A nyertes pályaműveket a Magyar Irodalomtörténeti Társaság honlapján közöljük.

A sorozat köteteinek megjelenési sorrendje:
1. Budapesti emlék                                          2011. augusztus 31.
2. Mennyei riport                                            2011. szeptember 7.
3. Tanár úr kérem + Együgyű lexikon   2011. szeptember 21.
4. Görbe tükör                                                2011. október 5.
5. Notesz + “Ki kérdezett?…”              2011. október 19.
6. A szerelmes Nap                                         2011. november 2.
7. Capillária + Utazás Faremidóba                   2011. november 16.
8. Kire hasonlít Pistike?                                   2011. november 30.
9. Egy nőt szeretni                                           2011. december 14.

10. Nem nekem köszöntek                              2012. január 4.
11. Szerkesztő úr, kérem!                               2012. január 18.

Hírdetés
  1. Még nincs hozzászólás.
  1. No trackbacks yet.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: