Archívum

Archive for the ‘Pest’ Category

Gödöllő: Tevan Andor-emlékkonferencia

2012. november 20. Hozzászólás

M e g h í v ó

A  Magyar Irodalomtörténeti Társaság  Pest megyei  Régió  K-ÉK-i  Tájegység  Tudományos Kutatói Szekciója meghívja a 

TEVAN  ANDOR 

emlékére rendezett konferenciájára.

Az emlékkonferencia egyben az interaktív  Tevan-könyvkiállítás  hivatalos megnyitója is.

A rendezvény időpontja: 2012. december 1. szombat 10-13

Színhelye: a GÖDÖLLŐI  VÁROSI  KÖNYVTÁR  előadóterme.

A konferenciát megnyitja:

Dr.Gémesi György, Gödöllő Város polgármestere

Katona Szabó István, tiszteleti tagunkat  90. születésnapja alkalmából köszönti:

Prof. Dr. Sipos Lajos, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke

Előadások:

Katona Szabó István: Móricz Zsigmond Erdélyben. Találkozás a harmadik nemzedékkel

 

A Tevan család története és könyvkiadói tevékenysége (Tevan Ildikó, Tevan Alapítvány)

Az e-book és a tradíciók (Dr.Kerekes Pál PhD, az ELTE Informatikai és Könyvtártudományi Intézetének munkatársa)

Az olcsó könyvtári műfaj kialakulásának történeti áttekintése a XVI.századtól a XX.század közepéig (Dr.Mészáros Márton, tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Irod. ÉS Kultúratudományi Intézet)

SZÜNET

Karinthy Frigyes: Írások írókról (Prof.Dr.Sipos Lajos, a MIT elnöke)

Szini Gyula: Pára (novellák) (Dr.Szász László, docens,, Károli Gáspár Egyetem Magyar Irod. ÉS Kultúratudományi Intézet)

Major Henrik Panoptikuma  –  Irók és hirlapirók karrikaturái Kosztolányi Dezső előszavával (Szakolczay Lajos író, művészetkritikus)

Ady Endre: Muskétás tanár úr (novellák) (Heltai Bálint, tanár, Gödöllői Török Ignác Gimnázium)

Krúdy Gyula: Petit (Naplójegyzetek a szomorú napokból) (Fábián Bertalan, iskolaigazgató, Gödöllői Török Ignác Gimnázium)

2×1 percesek (Dr.Tarján Tamás, docens, ELTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)

(Az előadások 20 percesek.)

A köszöntések  és Katona Szabó István Móricz Zsigmonddal való személyes találkozásairól való beszámolója után az első három előadás: családtörténeti és könyvtörténeti tárgyú.

Az utána következő négy előadás esztétikai és irodalomtörténeti  szempontú: egy-egy a Tevan olcsókönyvtári sorozatban megjelent könyvről szól, amelyek egy részét reprint kiadásban ismét megjelentette a Tevan Alapítvány. A 2×1 percesek teljesen új kezdeményezés. Az Örkény évforduló tiszteletére könyvnapra jelentette meg a Tevan Alapítvány, régi olcsókönyvtári formátumuk szerint.

A  TEVAN  INTERAKTÍV  VÁNDORKIÁLLÍTÁS  már  2012. NOVEMBER  25-TŐL MEGTEKINTHETŐ  A  GÖDÖLLŐI  VÁROSI  KÖNYVTÁRBAN.

A reprintben újból megjelent Tevan olcsókönyvtári könyvek december 1-én, a helyszínen megvásárolhatóak.

TÁRSRENDEZŐ:   

GÖDÖLLŐI  TÖRÖK  IGNÁC  GIMNÁZIUM.

Hírdetés
Kategóriák:Hírek, Pest

Pest Megyei Tagozat K-ÉK-Tájegység Tudományos Kutatói Szekciójának őszi programja

2011. október 7. Hozzászólás

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Pest Megyei Tagozat

K – ÉK – Tájegység Tudományos Kutatói Szekciójának

előzetes őszi programja:

Szeptember:  Egy új tankönyv és aki kipróbálta

                                Mészáros Márton: Mai magyar irodalmi olvasókönyv.  Bevezetés a kortárs magyar irodalom olvasásába.  Bp. Hatágú Síp. 2010.

                                                                      ( A     könyv szerzője beszélget Fábián  Bertalan  iskolaigazgatóval,  az új  tankönyv egyik  első használójával)

                               Ideje: Szeptember 29. csütörtök 17 óra

                               Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár rendezvényterme

  Október:      Néhány magyar  szereplő  a klasszikus  román  irodalomban

                             (Farkas Jenő ny. docens ELTE Román Tanszék)

                             Magyar szereplők ábrázolása a szomszéd népek irodalmában című sorozatunk 2. előadása

                             Ideje: Október 14. péntek 17 óra

                            Helyszín: Gödöllői Városi Könyvtár rendezvényterme

  November:  Rákóczi Emlékkonferencia

                                300 éve ért véget a Rákóczi-szabadságharc

                               Rendezők:   Magyar Irodalomtörténeti Társaság  Pest  Megyei  Régió  K – ÉK  Tájegység         Tudományos  Kutatói  Szekció

                                                           Rákóczi Szövetség Gödöllői Helyi Szervezete

                                                           Ottlik Géza Társaság Gödöllő

                                                           Gödöllői Török Ignác Gimnázium

                               Támogató:   Dr. Gémesi György,  Gödöllő  Város  polgármestere

                               Ideje:             November 12. szombat 10 – 13 óra.

                               Helyszín:       Gödöllői Városi  Múzeum  konferencia-terme

1.)    Barokk emlékirat irodalom (Pénzes Tiborc Szabolcs tanársegéd – Károli Gáspár Egyetem Régi Magyar Irodalom Tanszék)

2.)    Rákóczi Ferenc: Az Emlékiratok és a Confessió (Dr. Szörényi László egyetemi tanár – Szegedi  Tudományegyetem;

                                           MTA  Irodalomtudományi  Intézet)

3.)    Dalnoki Veres Gerzson: Kuruc krónika (Fábián Bertalan a Gödöllői Török Ignác Gimnázium Igazgatója)

4.)    A katonai helyzet a romhányi csata után (Dr. Mészáros Kálmán hadtörténész MTA Hadtörténeti Intézet)

5.)    Az Emlékiratok és a Kuruc krónika gödöllői vonatkozásai. Móricz Zsigmond és az Emlékiratok (Kurucz  István  PhD.  Pázmány

         Péter Egyetem)

6.)    Beszélgetés Móricz Zsigmond történelmi példaképeiről és Ady Endre kuruc-verseiről (Fábián Bertalan, Heltai Bálint, Kurucz István)

7.)    Ottlyk György: Napló (Heltai Bálint tanár)

8.)    Ottlik Géza: Iskola a határon című regényének első kéziratváltozata (Merva Mária irodalomtörténész – a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója)

9.)     Ottlyk és Ottlik (Bárdy Tamás tanár)

Kategóriák:Pest

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Pest Megyei Tagozatának meghívója

2011. október 7. Hozzászólás

Meghívó

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG

Pest Megyei Tagozata

szeretettel várja Önt és barátait a

LEÁNYFALU-HÁZBAN

2011. október 15-én, szombaton délelőtt 10 órától

– Társaságunk létrejöttének 100. évfordulóján –

szenteljünk néhány kellemes órát egymásnak és az irodalomnak!

A program:

10.00. Nyíri Csaba polgármester úr köszöntője

10.10. Megyei tagozati beszámoló

10.20. Dr. Viszota Gyula (MIT alelnök) emlékezete – Bihari József előadása

10.30. Leányfalu írói, költői – Dr. Sin Edit előadása

11.00. Látogatás Leányfalu Helytörténeti Múzeumában

11.30. Gyulai Pál házának a meglátogatása – Gyulai Mariann vezetésével.

Leányfalura buszok indulnak Budapestről, az Újpest – Városkapu buszpályaudvarról minden óra 35-kor és 55-kor,

és a termálfürdő megállónál kell leszállni.

A faluház címe: Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.

(a benzinkúttal szemben)

Kategóriák:Pest