Keresés eredménye

Keyword: ‘kovács sándor’

Toldy Ferenc-díj

2012. március 22. Hozzászólás

1981-ben a Társaság Toldy Ferenc-díjat alapított a legkiválóbb, egyetemi, főiskolai oktatók, kutatók, múzeumi szakemberek, kitűnő általános és középiskolai tanárok elismerésére. A Toldy Ferenc-díjat eddig a következők kapták meg:

 • 1981: Bán Imre, Mohácsy Károly, Orosz László
 • 1982: Martinkó András
 • 1983: Baránszky-Jób László, Kontra Györgyné
 • 1984: Nagy Miklós
 • 1985: Szalai Anna, Kulcsár Adorján
 • 1986: Vízkelety András, Blatt György
 • 1987: Baróti Dezső, Praznovszky Mihály, Takács József
 • 1988: Fülöp László, Németh József, Harkány László
 • 1989: Péter László, Jelenits István, Komlovszki Tibor
 • 1990: Vadas Ferenc, Szörényi László, Madocsai László
 • 1991: Imre László, Leblancé Kelemen Mária, Fábiánné Szenczi Ibolya
 • 1992: Wéber Antal, Beke József, Kováts Dániel
 • 1993: Szilágyi Ferenc, Szabó Ferenc, Kovács Ferencné Ónodi Irén
 • 1994: Horváth Károly, Farkasné Juhász Krisztina, Forgács Anna
 • 1995: Tamás Attila, Amacziné Bíró Zsuzsa, Fehér József
 • 1996: Kovalovszky Miklós, Mohácsi Ágnes, Juhász Béla
 • 1997: Bognár Zoltán, Sin Edit, Margócsy József
 • 1998: Karácsony Sándor, Bajtai Mária, Káldos Márta
 • 1999: Borbás László, Csetri Lajos, Kerényi Ferenc
 • 2000: 
 •               kutatói: Rónay László (Budapest)
 •               tanári: Balogh Endréné
 •               közművelődési: Birck Edit (Budapest)
 • 2001:
 •               kutatói: Bíró Ferenc (Budapest)
 •               tanári: Kelecsényi László (Budapest)
 •               közművelődési: Tóth Boldizsárné
 • 2002:
 •               kutatói: Botka Ferenc (Budapest)
 •               tanári: Kissné Kovács Adrienne (Budapest)
 •               közművelődési: Kovács Anna (Salgótarján)
 • 2003:
 •               kutatói: Bakó Endre (Debrecen)
 •               tanári: Somi Éva (Békéscsaba)
 •               közművelődési: Mezei Márta (Budapest)
 • 2004:
 •               kutatói: Monostori Imre (Tatabánya)
 •               tanári: Lami Pál (Budapest)
 •               közművelődési: Kispálné Lucza Ilona (Kiskőrös)
 • 2005: 
 •               kutatói: Tverdota György (Budapest)
 •               tanári: Bárdos József (Nagykőrös)
 •               közművelődési: Ács Anna (Veszprém)
 • 2006: 
 •               kutatói: Fried István (Debrecen)
 •               tanári: Orbán Edit (Kecskemét)
 •               közművelődési: Pálffy Cézár Károly (Szigetvár)
 • 2007:
 •               kutatói: Kabdebó Loránt (Miskolc)
 •               tanári: Szurmay Ernő (Szolnok)
 •               közművelődési: Bánszki István (Nyíregyháza)
 •               rendkívüli: Kovács Sándor Iván (Budapest), Praznovszky Mihály (Veszprém)
 • 2008:
 •               kutatói: Láng Gusztáv (Szombathely)
 •               tanári:  Tóthné Zoller Klára (Nagykőrös)
 •               közművelődési:  Tóth Gyuláné (Kiskunfélegyháza)
 • 2009:
 •              kutatói: Dávidházi Péter (Budapest)
 •              tanári: Fenyő D. György (Budapest)
 •              közművelődési: E. Csorba Csilla (Budapest)
 • 2010: 
 •              kutatói: Szathmári István (Budapest)
 •              tanári:  Árpás Károly (Szeged)
 •              közművelődési: Fülöp Lajos (Budapest)
 • 2011:
 •             kutatói: Debreczeni Attila (Debrecen)
 •             tanári: Tóth Tibor (Nagykőrös)
 •             közművelődési: Farkas László (Budapest)
 •                                               Cs. Varga István (Eger)
 • 2012
 •             kutatói: Angyalosi Gergely
 •             tanári: Molnár Péterné
 •             közművelődési: Füzi László
 • 2013
 •             kutatói: Eisemann György
 •             tanári: Diószegi Endre
 •             közművelődési: Farkas Márta
 • 2014
 •            
Reklámok
Kategóriák:

A Társaságról

2009. december 7. Hozzászólás

Magyar Irodalomtörténeti Társaság


1911. december 11-én, kétszáz évvel Czwittinger Dávid Specimen Hungariae Literatae (A magyar tudományosság összefoglalásának kísérlete) című művének megjelenése után, Horváth János, az Eötvös Kollégium tanára, Pintér Jenő és Baross Gyula gimnáziumi tanárok megalapították a Magyar Irodalomtörténeti Társaságot. A Társaságba hívták „a magyar irodalomtörténet minden barátjá”-t, külön örömmel azokat, akik a magyar irodalomtörténetet és segédtudományait művelik.

Az alapítás körülményeit kommentáló sajtó kétféleképpen értékelte az eseményt. A Hét, megnevezve Beöthy Zsoltot és Négyesy Lászlót, a filológiai irány térnyerését érezte döntőnek. A Világ arról írt, utalva a pályakezdő Horváth Jánosra és társaira: az új csoport vezetését ismeretlen emberek ragadták magukhoz”.

1912-ben megindították a Társaság folyóiratát, az Irodalomtörténetet (mely 1948-ban, 1963-1968 között szüneteltette megjelenését). 2007-től az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúra Tudományi Intézettel, az MTA támogatásával, a Ráció Kiadó gondozásában jelenik meg.

A Társaság létszáma gyorsan és látványosan nőtt. 1913. március 1-jén, az első közgyűlésen kb. 1000 tagja volt. 1914-ben már 1107-en vettek részt a munkában. A Társaság tagja lett Babits Mihály, Schöpflin András, Gárdonyi Géza, Mikes Lajos, (Pintér Jenő javaslatával) Ady Endre, Hatvany Lajos, Jékely (Áprily) Lajos, 1917-ben (Horváth János ajánlásával) Karinthy Frigyes, Kemény Simon, Ambrus Zoltán, 1918-ban az egyetemista Fábry Zoltán és Gaál Gábor. Jelenleg a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 529 fizetőtagja van.

1985től kezdődően megalakultak a Társaság (megyei) tagozatai és a Tanári Tagozat, a Társaság kapcsolatot teremtett az ország múzeumhálózatával, előtérbe került az irodalomtudomány eredményeinek szélesebb és szakszerű közvetítése. A vándorgyűlések és felolvasások mellett kezdeményezte az Országos Magyartanári konferenciák szervezését. Ez utóbbit kétévente rendezik meg a Magyartanári Tagozat  keretében. 1990-ben megindította azIrodalomismeret (Iris) című folyóiratát Kovács Sándor Iván főszerkesztésében, évi négyszeri megjelenéssel. Könyvsorozatai is ettől az évtől jelennek meg, változó periodicitással. Ezek:

 • A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára;
 • „Csak tiszta forrásból”–„Tanulmányok” – sorozata;
 • „Csak tiszta forrásból” – „Szövegkiadások”- sorozata;
 • Első közlések – Különlenyomatok.

A Társaság tiszteletbeli elnökei:

 • Keresztury Dezső (1985-1990)
 • Bori Imre
 • Kovács Sándor Iván
 • Sipos Lajos

A Társaság tiszteleti tagjai:

 • Hubay Miklós (2008)
 • Juhász Ferenc (2008)
 • Kányádi Sándor (2009)
 • Rába György (2009)
 • Tandori Dezső (2010)
 • Fejes Endre (2011)
 • Bodor Ádám (2011)

A Társaság elnökei

 • 1911–1921: Beöthy Zsolt
 • 1921–1933: Négyesy László
 • 1933–1940: Pintér Jenő
 • 1941–1947: Alszeghy Zsolt
 • 1949–1953: Lukács György
 • 1954–1959: Barta János
 • 1959–1962: Földessy Gyula
 • 1962–1975: Komlós Aladár
 • 1976–1985: Tolnai Gábor
 • 1985–1990: Keresztury Dezső
 • 1991–2007: Kovács Sándor Iván
 • 2007– 2012:  Sipos Lajos
 • 2013 –tól   : Gintli Tibor

A Társaság főtitkárai (titkárai)

 • 1911: Horváth János
 • 1948–1952: Király István
 • 1952–1953: Pándi Pál
 • 1958–1959: Szabolcsi Miklós
 • 1959–1962: Pándi Pál
 • 1962–1975: Wéber Antal
 • 1975–1985: Pálmai Kálmán
 • 1985–1990: Kovács Sándor Iván
 • 1990–1991: Kabdebó Lóránt
 • 1992–2007: Praznovszky Mihály
 • 2007–2012: Fráter Zoltán
 • 2013–2018: Bengi László
 • 2018 –tól   : Sebők Melinda

A Társaság alelnökei (ügyvezető alelnökei)

 • 1952–1953: Bóka László
 • 1953–1954: Barta János
 • 1985–1990: Czine Mihály, Wéber Antal
 • ?–2005: Kerényi Ferenc
 • 2007– 2012:Fábiánné Szenczi Ibolya
 • 2012- 2017: Fábiánné Szenczi Ibolya, Fráter Zoltán
 • 2018-tól     : Diószegi Endre, Fábiánné Szenczi Ibolya, Fráter Zoltán

A Társaság tudományos (szakosztály) titkárai

 • 1985–1990: Nagy Miklós, Forgács Anna, Kulin Katalin
 • 2007–: Szabó B. István

A Társaság szervező titkárai

 • 1985–?: Sántha Teréz
 • 2008– : Birck Edit
Kategóriák:

Meghívó: Országos Vándorgyűlés, Eger

2012. augusztus 4. Hozzászólás

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Országos Vándorgyűlése

IRODALMI JUBILEUMOK:

Gárdonyi Géza, Bródy Sándor, Kálnoky László, Örkény István

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tisztelettel meghívja Önt Országos Vándorgyűlésére, valamint a 2012. évi Toldy Ferenc-díj átadó ünnepére.

 

Időpont: 2012. augusztus 24-25-26.

Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Oratorium Artium Pyrkerianum

(3300 Eger, Eszterházy tér 1.)

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (3300 Eger, Kossuth L. u. 16.)

Program:

 

2012. augusztus 24. péntek

Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, Oratorium Artium Pyrkerianum

 

14.00 Köszöntőt mond: Habis László, Eger MJV polgármestere, országgyűlési képviselő

 

14.15 A Toldy Ferenc-díj átadása

 

Elnököl: Farkas Márta, a Társaság Heves Megyei Tagozat titkára

 

A Toldy-díj történetét ismerteti: Dr. Fráter Zoltán egyetemi docens, a Társaság főtitkára

Köszöntőt mond:Prof. emer. dr.Sipos Lajos, a Társaság elnöke

 

A díjat átadja: Fábiánné dr. Szenczi Ibolya, a Társaság alelnöke

A díj kitüntetettje: Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész, a Társaság Heves Megyei Tagozat elnöke

 

Elnököl: Prof. emer. dr.Sipos Lajos, a Társaság elnöke

 

Az ünnepelt tiszteletére előadást tart:

 

Prof. emer. dr. Kenyeres Zoltán: „Lesznai Anna, mint utolsó mohikán”

Dr. Szabó B. István egyetemi docens: Örkény Istvánról

 

15.10 Szünet

 

15.25 Elnököl:Prof. emer. dr. Kenyeres Zoltán

 

Keller Péter: Dédapám: Gárdonyi Géza

Pereszlényi Zoltán ny. államtitkár helyettes, nagykövet: Gárdonyi győri és soproni-nemeskéri öröksége

Dr. Szatlóczkyné dr. Gajdóczki Zsuzsanna főiskolai tanár: Gárdonyi és Márai füveskönyve

16.25 Bejelentést tesz: Diószegi Endre, a Társaság Tanári Tagozatvezetője: a Társaság és a Kossuth Kiadó közös Gárdonyi-pályázatáról

16.35 Pohárköszöntő. Imola Bau Székház, Eger, Kossuth L. u. 6.

18.00 Vacsora

20.00 Fakultatív program: Borkóstolás a Szépasszony-völgyben

 

2012. augusztus 25. szombat

 

  1. Koszorúzás

Kálnoky László szülőházánál beszédet mond: Alföldy Jenő

Bródy Sándor szülőházánál beszédet mond Dr. Fráter Zoltán

 

Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

 

  1. Elnököl: Prof. emer. dr.Sipos Lajos

 

Szalainé Király Júlia irodalomtörténész, tudományos titkár: „Szőlővessző, mely idegenből hozva egri tőkévé lett.” A Gárdonyi-életmű – muzeológus szemmel

Soós Sándorné PhD: Gárdonyi írásainak ferences ihletettsége

Varga Zita könyvtáros: Gárdonyi könyvtára

Dr. Kovács GáborZoltán: Aggyisten, Biri. Egy revolver regénye

Dr. Szecskó Károly történész: Kapor Elemér, az Egri Érseki Jogakadémia hallgatója

 

10.50 Szünet

 

11.00 Elnököl: Fábiánné dr. Szenczi Ibolya

 

Dr. Fráter Zoltán egyetemi docens: A levélíró Bródy

Dr. Laczkó András irodalomtörténész, szerkesztő: Bródy Sándor Fekete napja…

Dr. Gergye László PhD egyetemi docens: Bródy Sándor elfelejtett regénye: Faust orvos

Dr. Kusper Judit PhD főiskolai docens: Bródy Sándor: Rembrandt

 

12.30 Ebédszünet

 

14.30 Elnököl: Dr. Szabó B. István

 

Alföldy Jenő: A humor Kálnoky László költészetében

Dr. Csűrös Miklós: Kongeniális költők – Kálnoky László és Rába György

Dr. Buda Attila: A Grimm-meséket fordító Kálnoky László

Mező János: Kálnoky László múltja és jelene

 

16.00 Szünet

 

16.15 Elnököl: Dr. habil Cs. Varga István

 

Dr. Ferencz Győző egyetemi docens teremavató beszéde Kálnoky Lászlóról

Közreműködnek: Örökös-Tóth István, zongora és Szalay Eszter, hegedű – Farkas Ferenc Zeneiskola

 

18.00 Vacsora

 

19.00 Esti program

 

2012. augusztus 26. vasárnap

9.00 Találkozás a Líceum előtt. Városnézés, múzeum- és várlátogatás

Pozder Péter előadása Egerről, majd séta a Dobó szoborig (Dr.Pozder Péter, Koltai Ottó, Dr. Petercsák Tivadar, Dr. Veres Gábor).

A Dobó szobortól séta a várba. Kárpáti János vezetésével várbeli séta. Koszorúzás Gárdonyi-sírjánál. Majd Sz. Király Júlia vezetésével meglátogatjuk a Gárdonyi-emlékmúzeumot. Közben: meglepetés-program.

Sétavezető: Dr. Cs. Varga István.

13.00 Ebéd

 

A Vándorgyűlés védnökei:

L. Simon László kulturális államtitkár

Dr. Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke

Habis László Eger MJV polgármestere, országgyűlési képviselő

Rendezők:

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Budapest

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozat

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Eger

Támogatók:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nemzeti Kulturális Alap

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Eger

Eszterházy Károly Főiskola Eger

Egri Fertálymesteri Testület

IMOLA-BAU Eger

Park Hotel Eger

Bíró Béla pincészete,Cseh Ferenc pincészete, Gál Lajos borászata, Gönczi József szőlészete, Juhász Péter pincészete,Dr. Hauser Zoltán és Dr. Kis-Tóth Lajos Magister Pincészete, Oláh István, az EgriFertálymesteri Testület vicekapitánya, Oszlánczi Sándor kereskedő-vállalkozó, , Rabóczki Attila pincészete. Rácz József Egri Korona Borház, Dr. Rácz László, Eszterházy Károly Főiskola, Sike Tamás borászata, Simkó Zoltán borászata, Szabó Gyula Pincészete, Tóth Ferenc, Egri Borvár pincészet, Trembeczki Gyula vállalkozó, fertálymester

Média-támogatók:

Szent István Rádió Eger

Média Eger Nonprofit Kft.

Szuperinfo Eger

Kelemen László operatőr

Fejér István fotóművész

Országos egri vándorgyűlés programtervezete

2012. május 11. Hozzászólás

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság

és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozat

Országos vándorgyűlése

(2012. augusztus 24-25-26.)

*

Védnökök:

L. Simon László államtitkár

Dr. Ternyák Csaba egri érsek, a Magyar Püspökkari Konferencia alelnöke

Habis László Eger MJV polgármestere, országgyűlési képviselő

*

Rendezők:

Magyar Irodalomtörténeti Társaság

Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozat

Bródy Sándor Könyvtár, Eger

Egri Fertálymesteri Testület

IMOLA-BAU, Eger…

Előzetes programtervezet

2012. augusztus 24., péntek, 14 óra

Helyszín: EKF, Líceum, kápolna

Köszöntőt mond: Habis László Eger MJV polgármestere, országgyűlési képviselő

A Toldy Ferenc-díj átadása

Dr. Fráter Zoltán egyetemi docens, a Társaság főtitkára foglalja össze a Toldy-díj történetét

Prof. emer. dr. Sipos Lajos, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnök köszöntője

Fábiánné dr. Szenczi Ibolya, a Társaság alelnöke átadja a Toldy Ferenc-díjat Dr. Cs. Varga Istvánnak, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozata elnökének

14.30:

Elnök: Prof. emer. dr. Sipos Lajos

Prof. emer. dr. Kenyeres Zoltán: „Lesznai Anna mint utolsó mohikán”

 Dr. Szabó B. István PhD: Örkény Istvánról

15.40-től: Szünet

16.00:

Elnök: Prof. emer. dr. Kenyeres Zoltán

Keller Péter: Dédapám: Gárdonyi Géza

Sz. Király Júlia: „Szőlővessző, mely idegenből hozva egri tőkévé lett.” A Gárdonyi-életmű – muzeológus szemmel

Pereszlényi Zoltán: Gárdonyi győri és soproni-nemeskéri öröksége

Dr. Gajdóczky Zsuzsanna: Gárdonyi és Márai füveskönyve

 

2012. augusztus 25., szombat, 9.00 óra

Helyszín: Bródy Sándor Könyvtár (Eger, Kossuth L. u. 16)

 9.00:

Elnök: Dr. Fráter Zoltán

Soós Sándorné PhD: Gárdonyi írásainak ferences ihletettsége

Varga Zita: Gárdonyi könyvtára

Dr. Kovács Gábor: Aggyisten, Biri. Egy revolver regénye

10.40: Szünet

11.00:

Elnök: Fábiánné dr. Szenczi Ibolya

Dr. Fráter Zoltán egyetemi docens: A levélíró Bródy

Dr. Gergye László PhD, egyetemi docens: Bródy Sándor elfelejtett regénye: Faust orvos

Dr. Kusper Judit: Bródy Sándor: Rembrandt

12.40-től: Ebédszünet

15.00:

Elnök: Dr. habil. Cs. Varga István

Alföldy Jenő: Gondolati tartópillérek Kálnoky László költészetében. Megemlékezés a költő születésének centenáriumán.

Dr. Csűrös Miklós CSc: Kongeniális költők – Kálnoky László és Rába György

Buda Attila: A Grimm-meséket fordító Kálnoky László

Mező János: Kálnoky László múltja és jelene

 Prof. dr. Ferencz Győző egyetemi tanár avató beszéde a Kálnoky László-teremben

2012. augusztus 26-án, vasárnap délelőtt

8.45: Találkozás a Líceum előtt.

Városnézés, múzeum- és a várlátogatás. Bródy és Kálnoky szülőházánál, Gárdonyi sírjánál koszorúzást tartunk. Dr. Pozder Péter előadása Egerről, majd séta a Dobó-szoborig (dr. Pozder Péter, Koltai Ottó). A Dobó-szobortól Fodor László vezetésével séta a várba. dr. Kárpáti János vezetésével várbeli séta. Koszorúzás Gárdonyi Géza sírjánál. Majd pedig Sz. Király Júlia vezetésével meglátogatjuk a Gárdonyi-emlékmúzeumot.) Közben: meglepetés-program. Sétavezető: dr. Cs. Varga István. Előreláthatóan 26-án, vasárnap, kb. 13 órakor fog befejeződni a tervezett program…

Kategóriák:Felhívások, Hírek, Heves

Meghívó: Költészet napi programok Csongrádban

2010. március 31. Hozzászólás

Szeretettel meghívjuk a Költészet napja alkalmából tartott csongrádi rendezvényeinkre!

Időpont: 2010. április 10, szombat
Helyszín: Csongrád, a Városi Galéria díszterme

Program:

13 órától: A vidék irodalmi, művészeti közkincsei KONFERENCIA

 • Házigazda: Fodor Gyöngyi, a Csongrád Galéria vezetője
 • József Attila Szólt az ember c. versét elmondja Varga Nándor
 • Köszöntőt mond Diószegi Franciska, az Önkormányzat Humánpolitikai irodájának vezetője
 • A csongrádi BONA-ZENE-KAR megzenésített verseket ad elő
 • Előadások:
  • Dr. Schneider Márta, az OKM kulturális szakállamtitkára
  • Fábiánné Dr. Szenczi Ibolya, a MIT országos alelnöke
  • Madár János, Váci Mihály-díjas költő, a RÍM Könyvkiadó igazgatója
  • Góg János, Juhász Gyula-díjas költő, a MIT Szépírói Tagozatának megyei elnöke
  • Lantos Györgyi, szobrászművész
 • Szünet
 • Hozzászólások, összegzés

Bővebben…

A Mikszáth Kálmán Társaság januári megemlékezései

2010. január 13. Hozzászólás

1910-2010 – 100 éve hunyt el Mikszáth Kálmán

A Mikszáth Kálmán Társaság Januári Megemlékezései

SALGÓTARJÁNBAN, JANUÁR 15-ÉN PÉNTEKEN

 • 14 órakor, az író szobránál, a SKÁID Kodály Zoltán Tagiskola előtt évfordulós megemlékezést mond Praznovszky Mihály, a társaság örökös elnöke. Közreműködik: a Pódium Stúdió.
 • 15 órakor a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet nagytermében: Miért éppen Mikszáth? Fábri Anna, Mikszáth óra-díjas irodalomtörténész előadása. Együttműködő barátaink: Szerdatársaság Irodalmi Kávéház (József Attila Művelődési és Konferencia Központ), a Madách Hagyományápoló Egyesület és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet.

Bővebben…

Kecskemét: XI. Országos Magyartanári Konferencia

2009. szeptember 4. Hozzászólás

XI. Országos Magyartanári Konferencia

III. akkreditált pedagógus-továbbképzés

Kecskemét

Petőfi Sándor életműve, az életmű tanítása és Bács-Kiskun megye irodalmi emlékei

2009. szeptember 25–27.

(FMK sz.: 07-0350-02; OKM ind. eng. sz.: OKM-3/170/2008.)

Bővebben…

Kategóriák:Programok, Továbbképzés

Juhász Ferenc 80 éves

2008. szeptember 22. Hozzászólás

Juhász Ferenc 80 éves

Ünnepi est

2008. szeptember 11. 18 óra

Petőfi Irodalmi Múzeum

Bővebben…

Kategóriák:Ünnepség