Archívum

Archive for 2021. november

„Gondos elmerülés a részletekben”Második műhelykonferencia a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről

2021. november 22. Hozzászólás

„Gondos elmerülés a részletekben”

Második műhelykonferencia a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről

2021. november 26 – 27.  Esztergom 

A jó olvasót tulajdonképpen ugyanaz teszi ami a jó filológust: a gondos elmerülés a részletekben, a lényegnek biztos meglátása, a bőséges és önkénytelen asszociációk, türelem, sőt bizonyos mértékű alázatosság, s végül az éber, sohasem lankadó és tág körű érdeklődés.

(Babits Mihály)

Helyszín: PPKE BTK, Esztergom, Majer István út 1–3. 210-es terem.

2021. november 26.

10.00–10.30 KÖSZÖNTŐK 10.30–12.00

Elnök: DÁVIDHÁZI PÉTER

MÁTYUS NORBERT: A széljegyzetelő Babits

BORBÁS ANDREA: Szövegváltozatok Babits Mihály 1911 és 1919 között keletkezett tanulmányaiban

RÓZSAFALVI ZSUZSA: Babits és a mozgófénykép

EBÉD

13.00–14.30

Elnök: KELEVÉZ ÁGNES

G. TÓTH FRANCISKA: Babits Mihály és Esztergom

HORVÁTH ZSUZSA: Chiazmus – nyelv – szubjektív összefüggései Babits Mihály A gólyakalifa című regényében

SZÉCHENYI ÁGNES: „Harminc éven keresztül a magyar irodalom története a Nyugat történetéhez van kötve”. Babits Mihály és Schöpflin Aladár szövetsége

KÁVÉSZÜNET

15.00–16.30

Elnök: SZÉNÁSI ZOLTÁN

BUDA ATTILA: „legárvább három éveim neveltje”. Babits Mihály és Komjáthy Aladár – egy verskézirat tükrében

KELEVÉZ ÁGNES: Botránykőből érettségi tétel. Babits Fekete országának változó megítélése

VISY BEATRIX: „…feszítsd ki font köteled”. A vén kötéltáncos intertextuális és romantikus szálai

KÁVÉSZÜNET

17.00–18.30

Elnök: MÁTYUS NORBERT

SZÉNÁSI ZOLTÁN: Lucifer a nyomdagépben. Babits verseskötetének kiadástörténetéről

DERHÁN KAMILLA : OSZK Kézirattár, Fond III – a digitális közlés első tanulságai

BUCSICS KATALIN: A Babits Mihály Összes versei kritikai kiadás első kötete – új, digitalizált kiadás

18.30 Kelevéz Ágnes Esti kérdések: Irodalomtörténeti nyomozás Babits költészetében c. könyvének bemutatója

2021. november 27.

9.00–10.30  

Elnök: SZÉCHENYI ÁGNES

KÁLI ANITA: Háborús antológia: Babits Mihály háborús versei és kéziratainak összefüggései (online bejelentkezés)

MAJOR ÁGNES: Bergsontól József Attiláig. A Cigánydal keletkezés- és hatástörténete (online bejelentkezés)

SEBŐK MELINDA: Babits Mihály Berlinben

10.30–12.00

Látogatás a Babits Mihály Emlékházban (Idegenvezető: TÓTH FRANCISKA)

A konferencia az OTKA által támogatott K 138529 azonosítószámú, „Babits Mihály verseinek és műfordításainak kritikai kiadása” című projekt keretében valósul meg.

Szervezők: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság.

Kategóriák:Aktuális

„Gondos elmerülés a részletekben” Második műhelykonferencia a Babits kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről

2021. november 22. Hozzászólás
Kategóriák:Aktuális

Meghívó: „Traumán innen és traumán túl”

2021. november 18. 1 hozzászólás
Kategóriák:Aktuális

Pilinszky János emlékülés

2021. november 18. 1 hozzászólás
Kategóriák:Aktuális